top of page

Case study: Investice do farmaceutického sektoru

Nadnárodní korporace nám dala za úkol prověřit pověst farmaceutické firmy, do které se chystala investovat. Zaměřili jsme se na to, zda firma není zapletená do korupce nebo střetu zájmů s politiky nebo státními úředníky. Zároveň jsme analyzovali situaci ve firmě, rozkryli strategii vedení, možná reputační rizika a vytvořili scénáře pro zahraniční expanze i akvizice.


Klient

Nadnárodní korporace zaměřená na investice do farmaceutického průmyslu


Zadání

Prověřit rizika spojená s farmaceutickou firmou, která působí na středoevropském nano-kosmetickém trhu. Konkrétně jsme se měli zaměřit na:

 • Obchodní důvěryhodnost (Business integrity): zjistit, zda firma dodržuje pravidla a normy, zda není zapletena do nelegálních nebo neetických aktivit, jako je podplácení, daňové úniky, falšování.

 • Důvěryhodnost a kompetentnost vedení (Leadership integrity): identifikovat klíčové osoby s reálnými rozhodovacími pravomocemi a ověřit jejich profesní a osobní minulost, zda nejsou propojeny s korupčními skandály, nemají negativní záznamy, jako jsou soudní spory, trestní stíhání, nebo nejsou napojeny na další problematické osoby.

 • Firemní vazby na veřejný sektor: prověřit, zda má firma vazby na politickou reprezentaci státu, především na představitele vládních stran a státní úředníky.

 • Uplynulé korupční skandály: ověřit, zda byla firma obviněna z korupce, zda obvinění bylo legitimní a zda je stále relevantní a ohrožuje její reputaci.

Řešení

Využili jsme sofistikované techniky a nástroje pro sběr a analýzu dat z různých zdrojů (OSINT) včetně hlubokého webu, sociálních médií i oficiálních registrů. Data a zjištění byly základem pro ověřování a doplňování informací relevantními a důvěryhodnými lidskými zdroji (HUMINT).


Prověřené oblasti:

● Profesní historie, odbornost a reputace klíčových osob ve firmě

● Platební morálka firmy

● Korupční potenciál/historie navázaných na právnické a fyzické osoby

● Chování firmy vůči zaměstnancům, partnerům, dodavatelům

● Politický kontext firmy – vazby na politiky / státní správu, které mohou akcelerovat/ohrozit byznys

● Mediální kontext firmy – podpora/odpor/reputace


Závěry

Naše hlavní zjištění byla následující:


Obchodní důvěryhodnost (Business integrity)

 • Firma měla dobrou platební morálku a nebyla zapletena do nekalých obchodních praktik. Její produkty splňovaly normy.

Důvěryhodnost a kompetentnost vedení (Leadership integrity)

 • Klíčové osoby ve firmě měly profesní zkušenosti, odbornost a reputaci v oboru.

 • Zásadní rozhodovací pravomoci byly v rukou osoby, která působí v zákulisí, nikoli v rukou veřejně dohledatelných vysokých manažerů uvedených na webových stránkách firmy.

 • Tato osoba využívala svoje společenské postavení a kontakty v politice a státní správě k získávání obchodních příležitostí, nicméně nebyla ve střetu zájmů.


Firemní vazby na veřejný sektor

 • Firma měla silné vazby na vládní stranu a skrze ni získávala informace o plánované legislativě a regulacích ve farma sektoru, který je silně regulovaný státem.

 • Firma najímala bývalé státní úředníky nebo bývalé členy státní správy, což přinášelo riziko vzniku střetu zájmů, i když ke střetu zájmů nedocházelo.

 • Změna vlády, odchod politiků a úředníků vázaných na vládní strany by mohl znamenat ztrátu přístupu k informacím i spolupráce s veřejnou správou.


Uplynulé korupční skandály

 • Provedli jsme analýzu mediálního obrazu firmy a naše zjištění verifikovali mezi důvěryhodnými zdroji s pomocí HUMINT, abychom o situaci získali úplnou představu.

 • Minulá obvinění z korupce byla nepodložená a nezpůsobila reputační újmu.


Zajímá vás náš přístup?

Sledujte nás pro zisk novinek z oboru a více informací o naší práci.

Comentarios


bottom of page