top of page
PA_Office (25).jpg

Princeps Executive Club

PRINCEPS Executive Club je vyhledávaným místem k setkávání profesionálů
v oboru risk intelligence, business lídrů a policy expertů. Vzhledem k současnému bouřlivému dění ve východní Evropě je cílem PRINCEPS Executive Clubu přivádět dohromady klíčové osoby s vlivem na vývoj regionu a přispět tak k regionální prosperitě a stabilitě.

 

Namísto konferenčních diskuzí Club nabízí příležitosti k osobním debatám,
v nichž se účastníci mohou otevřeně podělit o své myšlenky a názory.


Naši hosté se v rámci debat věnují rozmanitým oblastem, ať už jde o business, filosofii, politiku nebo profesionální rozvoj.

 

Chcete vědět víc?

Kontaktujte nás na meetus@princepsadvisory.com.

Z UPLYNULÝCH SETKÁNÍ

Dostupnost a bezpečnost středoevropské energetiky
VARŠAVA

Setkání klubu ve Varšavě svedlo dohromady přední odborníky, podnikatele a policy makery v oboru energetiky z České republiky, Polska a Maďarska.

 

Klubový event protkaný otevřenými diskuzemi o konkurenčních vizích pro bezpečnou a dostupnou energetiku v regionu střední Evropy byl završen během společné večeře. Přesně to je Princeps Executive Club – prostor pro výměnu myšlenek a budování dlouhodobých profesionálních vazeb v neformální atmosféře.

bottom of page