top of page
PA_Office (18).jpg

Nefinanční Due Diligence

Když jde o hodně, by nic nemělo být ponecháno náhodě.

 

Umíme najít a vyhodnotit informace, díky kterým naši klienti získají rozsáhlý přehled o osobách a organizacích, se kterými plánují spolupracovat. Služby nefinanční due dilligence jsou potřebné především k ochraně: 

  • reputace

  • investic a partnerství

  • akvizic

  • vstupu na nový a neznámý trh

  • při posilování týmu nebo vedení

Navrhneme nefinanční due diligence na míru

Společně s klientem vyhodnotíme jeho konkrétní potřeby a následně navrhneme vhodné služby nefinanční due dilligence a plán jejich realizace.

Provedeme online a offline výzkum

Prohledáme hlubiny digitálního světa – rejstříky, média, sociální sítě, dark web a další zdroje. Informace prověříme prostřednictvím našich důvěryhodných zdrojů v příslušných oborech.

Ukážeme vám, jak s informacemi pracovat

Vše, co zjistíme, předložíme v přehledné zprávě. Během osobní konzultace vysvětlíme metodologii, závěry a doporučení i možné scénáře vývoje.

PA_Office (21).jpg

Naše služby

Prověrka obchodní důvěryhodnosti

Prověříme transparentnost obchodních transakcí subjektu a jeho potenciální zapojení do nelegálních komerčních praktik.

NAŠE PŘÍPADY

Investice do farmaceutického sektoru

Nadnárodní korporace nám dala za úkol prověřit pověst farmaceutické firmy, do které se chystala investovat.

 

Zaměřili jsme se na to, zda firma není zapletená do korupce nebo střetu zájmů s politiky nebo státními úředníky. Zároveň jsme analyzovali situaci ve firmě, rozkryli strategii vedení, možná reputační rizika a vytvořili scénáře pro zahraniční expanze i akvizice.

Pro plné znění případové studie klikněte sem.

icon-political-risk.png

Politická rizika

icon-non-financial.png

Nefinanční
Due Diligence

bottom of page