top of page
PA_Office (18).jpg

Politická rizika

Jak může místní i regionální politika ovlivnit podnikání?

 

Politická rozhodnutí mohou mít dopad na různé aspekty podnikání, jako jsou daně, regulace, dotace, obchodní dohody, energetická politika atd.

Pro klienty z různých odvětví umíme identifikovat dopady politických a regulatorních změn na podnikání a vládou regulované sektory. Jsme experti na střední a východní Evropu.

Shromáždíme relevantní informace

Na základě individuálních potřeb definujeme zadání. Politická rizika identifikujeme s pomocí OSINT a HUMINT technik. Využíváme širokou škálu otevřených informačních zdrojů i osvědčené a důvěryhodné lokální experty.

Informace vložíme do širších souvislostí

Vyhodnotíme identifikovaná rizika a v komplexním reportu nastíníme potenciální budoucí scénáře a jejich nejpravděpodobnější důsledky.

Informujeme o vývoji
v regionu

Průběžně monitorujeme jednotlivé politické sféry v regionu. Klientům zajišťujeme přehled o aktuálním vývoji v legislativě, exekutivě i personálních vazbách v politice, vládě, byznysu i v médiích.

PA_Office (21).jpg

Naše služby

1

Monitoring
politické stability

Sledujeme zásadní události ve střední a východní Evropě a vyhodnocujeme jejich pravděpodobné dopady na politiku, politickou stabilitu a podnikání v regionu. 


Monitorujeme volby, sektorové regulace, stabilitu vlád, legislativní reformy, energetickou transformaci, geopolitická rizika a další.

 

Analyzujeme informace, vytváříme možné scénáře a hodnotíme jejich pravděpodobné dopady na různá odvětví. Připravujeme ucelené, prakticky využitelné reporty.

2

Zpravodajství
z regulovaných sektorů

Analyzujeme vliv politických a regulatorních změn na podnikání a investice. Zaměřujeme se

na sektory, které jsou přímo nebo nepřímo regulovány vládami nebo Evropskou unií. Patří mezi ně energetika, doprava, telekomunikace nebo zdravotnictví.

 

Jaké jsou hlavní výzvy a příležitosti pro podniky a investory v těchto oblastech? Jak se vyrovnávají se změnami politiky? Jak jsou připraveny na budoucí trendy a rizika, jako jsou environmentální otázky, demografické změny nebo globální šoky?

 

Poskytujeme informace o investičních možnostech a potenciálu jednotlivých sektorů, ale také o jejich slabých stránkách a hrozbách.

NAŠE PŘÍPADY

Vyhodnocení dopadu války na Ukrajině
na politickou stabilitu

Pro klienta jsme připravili několik pravděpodobnostních scénářů, které by mohl přinést specifický směr vývoje války na Ukrajině.


Po rozvinutí jednotlivých scénářů jsme se následně přesunuli k vyhodnocení dopadů každého z nich na jeden ze států regionu CEE a podnikání v dané oblasti. Věnovali jsme se často opakovaným klientským dotazům: Jak pravděpodobný je daný scénář
s ohledem na politické a vojenské plánování země? Jak dobře je na scénář země připravená? A jaký dopad by měl na její politickou stabilitu a bezpečnost? 

 

Klient tak mohl nejpravděpodobnější scénáře zahrnout do své strategie a zajistil si tak větší flexibilitu a připravenost na budoucí vývoj.

icon-political-risk.png

Politická rizika

icon-non-financial.png

Nefinanční
Due Diligence

bottom of page