top of page

Case study: Prověření kandidátů na klíčové pozice a podpora růstu startupu

Tentokrát nás oslovil technologický startup. Skupina nadšených zakladatelů měla ambice expandovat a růst. K tomu potřebovali vytvořit novou organizační strukturu, předat klíčové pravomoci schopným manažerům zvenčí a vydat se na zahraniční trhy. Naším úkolem bylo prověřit kandidáty na exekutivní pozice nad rámec běžného výběrového řízení. V dalším kroku jsme pro klienta analyzovali politická rizika a vztahy na budoucích trzích. Díky našim službám si klient mohl vybrat kvalitní manažery bez reputačního rizika. Zároveň získal hlubší porozumění politickému a obchodnímu prostředí na nových trzích.


Klient

Český technologický startup. Mladá a dynamická firma, která se zabývá vývojem a prodejem inovativních technologických řešení. Za necelé dva roky existence si vybudovala silnou pozici na domácím trhu.


Zadání

Dostali jsme za úkol prověřit portfolio kandidátů na vysoce postavené manažerské pozice, kteří byli vybráni prostřednictvím head-huntingové agentury. Zjistit jejich profesní i osobní reputaci, reference, sociální a finanční vazby a možná rizika spojená s jejich angažmá.

Situace klienta si zároveň žádala mapovat politické a obchodní prostředí při expanzi na zahraniční trhy. Identifikovat klíčové hráče, partnery, konkurenty, zájmové skupiny a média. Poradit, jak si vybudovat vztahy se zástupci veřejné správy, politiky a médii.


Řešení

Prověřování kandidátů

Naším prvním úkolem bylo prověřit portfolio kandidátů na vysoce postavené manažerské pozice, vybrané head-huntingovou agenturou. Prověřovali jsme jejich profesní i osobní reputace a možná rizika spojená s jejich angažmá. Na základě našich podkladů mohl klient lépe rozhodnout o tom, koho přijmout do svého týmu.Mapování politických rizik a vztahů

Návazně jsme mapovali politické a obchodní prostředí při expanzi na zahraniční trhy. Identifikovali jsme klíčové hráče na trhu, partnery, konkurenci. Poradili jsme klientovi, jak si vybudovat vztahy se zástupci veřejné správy, politiky a médii.


Závěry

  • Zjistili jsme, že někteří kandidáti měli negativní reference nebo nedůvěryhodné sociální a finanční vazby, které by mohly ohrozit pověst nebo zájmy klienta.

  • Pomohli jsme klientovi pochopit možné překážky nebo příležitosti pro jeho podnikání na novém trhu a lépe se připravit na vstup do nového prostředí a minimalizovat rizika.


Zajímá vás náš přístup?

Sledujte nás pro zisk novinek z oboru a více informací o naší práci.

Comments


bottom of page